نمونه تدریس و رزومه استاد اصغر حجازیان

حل تست فلسفه توسط استاد حجازیان 

 

 

نمونه تدریس منطق توسط استاد حجازیان

 

 

نمونه تدریس فلسفه توسط استاد حجازیان

  •  

اصغرحجازیان 
 


-نزدیک به ۳۰ سال آموزش منطق و فلسفه
-مدیرگروه علوم انسانی انتشارات مبتکران(۲۰سال)
-مجری وکارشناس آموزشی در شبکه چهار و شبکه آموزش رسانه ملی (۱۲سال اخیر)
مولف کتاب های کمک آموزشی و کنکور