عروض و قافیه

موزش سماعی وزن
واج و تکواژ
مصوت و صامت
هجا و تقطیع هجایی
اختیارات شاعری
بحرهای عروضی
قافیه و قواعد و عیوب آن

حل تست‌های عروض و قافیه در بیست ثانیه

نکته و تست به همراه حل تمام تست‌های کنکورهای گذشته

استاد علیرضا بدیع دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

  • شاعر و مؤلف چندین اثر فاخر
  • مؤلف و مدرس ادبیات فارسی کنکور
  • صاحب سبک ترین مدرس ادبیات در زمینه کنکور

استاد بدیع کل ادبیات کنکور رو طی ۴۰ الی ۵۰ جلسه تدریس میکنه که در صورت شرکت در کلاس های آنلاین ایشون به تسلط کاملی در ادبیات کنکور خواهید رسید
تمامی موضوعات شش گانه ی ادبیات کنکور شامل:

  • واژگان
  • املا
  • دستور زبان
  • تاریخ ادبیات
  • آرایه 
  • قـرابت

هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم در کلاس های ایشون تدریس خواهد شد