پک کامل 0 تا ۴۰ کلیه ی دروس

کدام دروس در این دوره تدریس میشوند؟!

ادبیات، عربی، زبان، ریاضی، فیزیک

فیزیک، زیست، شیمی

تدریس هر درس چند ساعت است؟!

ادبیات: 12 ساعت

عربی: 6 ساعت

زیست: 20 ساعت

ریاضی: 20 ساعت

فیزیک: 20 ساعت

شیمی: 20 ساعت

زبان : ۸ ساعت

 

مباحث مورد تدریس در هر درس چیست؟!

 

مباحث ادبیات:

در این کلاس مباحث آرایه ها به صورت کامل و مباحث مهم دستور زبان فارسی تدریس میشود

که در کنکور 4 سوال از آرایه و 6 سوال از مباحث مهم دستور زبان فارسی (تقریبا 40 درصد) طرح میشود

مباحث عربی:

در این کلاس ترجمه ی هر سه پایه تدریس میشود که در کنکور 10 سوال از ترجمه طرح میشود (تقریبا 40 درصد)

 

مباحث شیمی:

 • مبحث اول: ساختار اتم/ جدول تناوبی
 • مبحث دوم: پیوند یونی/ پیوند کوالانسی
 • مبحث سوم: موازنه و استو کیومتری/ مباحثه ی محلول ها
 • مبحث چهارم: سینتیک/ تعادل
 • مبحث پنجم: ترمودینامیک
 •  

مباحث فیزیک:

مبحث اول:

 • ویژگی مواد(فشار)

مبحث دوم:

 • کار و انرژی

مبحث سوم:

 • گرما و دما

مبحث چهارم:

 • مغناطیس

مباحث ریاضی:

لگاریتم:

 • تابع نمایی
 • رسم لگاریتم
 • قوانین لگاریتم
 • معادله ی لگاریتم

حد:

 • حد از روی نمودار
 • حد صفر صفرم
 • حد نامتناهی
 • حد در بینهایت
 • پیوستگی

مشتق:

 • تعریف مشتق
 • قواعد مشتق 
 • مشتق تابع مرکب
 • مشتق پذیری
 • مشتق چپ و راست
 • آهنگ تغییر

مباحث ادبیات:

مبحث اول:

 • تریس کامل آرایه ها
 • جزوه ی کامل آرایه
 • بررسی تیپ های مختلف تمام آرایه ها

مبحث دوم:

 • تدریس مباحث مهم
 • دستور زبان فارسی

مباحث زیست:

بخش اول:

 • مفاهیم زیست
 • گوارش
 • ساختا لوله
 • جذب مواد
 • حجم های تنفسی
 • حمل گاز در خون
 • نوار قلب
 • بازجذب
 • ترشح و تراوش

بخش دوم:

 • پتانسیل عمل
 • چشم
 • دستگاه حرکتی
 • تنظیم هورمون زن و مرد

بخش سوم:

 • حشره و کرم خاکی
 • پکیج جمع بندی گیاه شناسی

زبان:
همیشه دانش آموزان و داوطلبانی دیدم که از اصلی ترین و مهم ترین نکات گرامر پایه زبان انگلیسی چیزی نمی دانستند. با این شرایط باید سر کلاس ها حضور پیدا کنند و همواره احساس سردرگمی در زبان انگلیسی دارند.
پیشنهاد می کنم یک بار برای همیشه در کوتاه ترین زمان ممکن, این مشکل اساسی را برطرف کنید . 
در این ویدیوی آموزشی تلاش کردیم تا با بیانی ساده و نه چندان علمی و پیچیده, اصول پایه ای گرامر زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.
این پک برای همه دانش آموزان از هفتم تا مقطع دکتری قابل استفاده خواهد بود و مشکل شما را در اصلی ترین سر فصل های گرامر رفع خواهد کرد.
به امید موفقیت همگی در همه آزمون ها